wczytuję ...

Polityka prywatności i polityka cookies

Wstęp

MVLease Sp. z o. o. Sp. k. jako firma zajmująca się wynajmem oraz serwisem samochodów, poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych oraz chce, abyś czuł się swobodnie odwiedzając naszą siedzibę. Ochrona Twojej prywatności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Jesteśmy dumni, że 
w pełni uwzględniamy Twoje prawa oraz szanujemy Twoją prywatność w naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ich treścią

Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest MVLease Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-281), al. Śmigłego Rydza 22, NIP: 7282809962, zarejestrowana pod nr KRS 0000629772 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. 

W sprawie wszelkich spraw związanych z ochroną danych należy się kontaktować 
z Konsultantem ds. ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem email: kodo@marvelgrupa.pl   

Twoje dane osobowe są udostępnione w prawnie uzasadnionym  interesie następującym podmiotom przetwarzającym:

 • firmom ubezpieczeniowym; 
 • firmom zapewniającym finansowanie sprzedaży; 
 • biurom likwidacji szkód;
 • firmom serwisującym i administrującym systemy informatyczne.

Kategorie danych i cele ich przetwarzania 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane podstawowe np.: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz preferencje, dane osoby kontaktowej/kierowcy, dane bankowe, dane dotyczące Twoich pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz danych technicznych Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonanie prace oraz używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu w celu:

 • obsługi  zlecenia napraw serwisowych, umowy kupna samochodu, części lub akcesoria, umowy gwarancji samochodu,
 • wypełnienia obowiązków gwarancyjnych (np. przez wezwanie oraz bezpłatny serwis),
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego/reklama bezpośrednia (np. informacje o produkcie lub usłudze dla klienta),
 • rejestracji jazd testowych,
 • podpisania umowy i protokołu wynajmu samochodów
 • prowadzenia badań technicznych pojazdów,
 • świadczenia usługi ubezpieczenia pojazdu,
 • świadczenia usług blacharsko-lakierniczych,
 • świadczenia usług leasingu oraz finansowania sprzedaży,
 • badania satysfakcji klientów. 

Zgodność przetwarzania z prawem

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust 1 RODO, gdy:

 • udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie wymienionych wyżej celów; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy sprzedaży, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • istnieje prawnie uzasadniony interes realizowany przez przetwarzanie. 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w tym przekazywanie do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :

 • KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;
 • KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
 • Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód
 • Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , firma dominująca (HMC) a Podmiotami Powiązanymi (Hyundai Motor Europe GmbH Niemcy oraz Hyundai Motor Company Korea oraz innymi podmiotami ( „Intercompany Data Protection Agreement”).
 • ISUZU Motors z główną siedzibą w Japonii (Tokio) Oddział w Polsce Isuzu Benelux S.A z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 221, 02-822 Warszawa.
 • Dostawcy usług, którzy pracują oraz przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, podlegający naszym poleceniom Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom, podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, audytorom.
 • Doradców podatkowych, prawników, organów państwowych oraz sądów.

Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że :

 • Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;
 • Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych; 
 • W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest wymagane przez prawo bądź do spełnienia obowiązku obserwacji i konserwacji produktu oraz dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prawo do sprzeciwu wobec reklamy

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania w zakresie powiązanym z reklamą bezpośrednią. W tym celu, możesz się z nami skontaktować lub - w zakresie w jakim sprzeciw jest skierowany przeciwko Administratorowi Danych MVLease Sp. z o.o. Sp. k. poprzez email: kodo@marvelgrupa.pl. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Twoje pozostałe prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

  • Żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO): Możesz mieć również prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Twoje prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie wymagane przez Ciebie, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;
  • Żądanie sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO): Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe jeżeli jest to prawnie dopuszczane; 
  • Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach;
  • Żądanie przeniesienia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam zapewniłeś 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony; oraz
  • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie.

Polityka cookies


Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora danych. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.